Kindergarten

Kinder2 – Agħmilna l-Figolli!

 

Kinder2 – Muffins għall-Għid

Ghall-okkazjoni ta l-ghid ghamilna attivita fejn sajjarna l-‘muffins’.

 

Kinder1 – L-ittra i

Dan ix-xahar qed nitgħallmu l-ittra i flimkien mal-ħabib tagħna Gallettinu. Gallettinu qalilna l-istorja tiegħu meta mar sa l-Indja biex jiltaqa ma’ sħabu Ilona u Ivan u qalilna li kellu jilbes ingravata biex ikun pulit. Wara l-istorja tgħallimna xi kliem li jibdew bl-ittra i bħal ingravata, iswed, isfar u oħrajn. Għamilna attivitajiet oħra biex nitgħallmu l-ittra i bħal niktbu l-ittra i fuq ir-ramel, ktibna l-ittra i fuq il-bord interattiv u għamilna l-ittra i fuq gallettina. Kemm ħadna gost!!

Kinder2 – Il-Bebbuxu

Tgħallimna ir-rima tal-bebbux u għamilna xi attivitajiet fuqha biex inkomplu insaħħu dak li jingħad fir-rima billi użajna ż-żebgħa u r-ramel.

Sajjarna l-pizza u l-ispagetti. Kemm kienu tajbin!